Doświadczenie

Nasze doświadczenia obejmują prowadzenie treningów i szkoleń dla:

 • Policjantów: szkolenia z zakresu komunikacji oraz warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie
 • Zespołów Interdyscyplinarnych: szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej
 • Pracowników Socjalnych MOPS i GOPS: szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, warsztaty umiejętności psychologicznych i psychospołecznych, treningi radzenia sobie ze stresem, treningi interpersonalne
 • Kuratorów Sądowych (Zawodowych i Społecznych): warsztaty umiejętności psychospołecznych, treningi kontroli złości, sztuka pomagania – warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu, psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, budowanie kontaktu z rodzicami/opiekunami, istota konfliktów i rozwiązywanie ich
 • Nauczycieli, Pedagogów i Psychologów Szkolnych: treningi interpersonalne, treningi umiejętności wychowawczych, treningi zastępowania agresji, warsztaty – podstawy socjoterapii, sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u udzieci w szkole, udane spotkanie z rodzicami, trening kontroli złości, metodyka pracy z grupą, metody psychokorekcyjne w pracy z grupą, budowanie zespołu klasowego, wypalenie w pracy zawodowej, radzenie sobie ze stresem, Szkoła dla Wychowawców, być dobrym wychowawcą klasy, umiejętności terapeutyczne nauczyciela/wychowawcy, przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
 • Pracowników Świetlic Socjoterapeutycznych: warsztaty i szkolenia dotyczące pracy z grupą, integracja grupy, metodyka pracy z grupą, socjoterapia jako metoda pracy z grupą, Szkoła dla Wychowawców, podstawy socjoterapii, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w grupie
 • Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych: budowanie zespołu, zarządzanie zmianą, tworzenie programu profilaktycznego, motywowanie pracowników, prowadzenie spotkań z rodzicami
 • Pracowników PCPR: warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, budowania kontaktu z podopiecznymi, rozwiązywania konfliktów
 • Studentów: psychologia, psychoterapia, treningi umiejętności interpersonalnych, praca z grupą oraz zajęcia na studiach podyplomowych: socjoterapia, resocjalizacja, pedagogika
 • Osób Bezrobotnych: warsztaty umiejętności psychospołecznych, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w rodzinie
 • Liderów Organizacji Pozarządowych: warsztaty umiejętności psychospołecznych, treningi interpersonalne, treningi umiejętności wychowawczych, budowanie zespołu i zarządzanie zespołem, tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, warsztaty dotyczące komunikacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania imprez środowiskowych

KONTAKT

Violetta Południak
Telefon komórkowy:
+48 501 640 467
adres e-mail: vp.gab.psych@interia.pl

Marta Wołoszyn
Telefon komórkowy:
+48 502 103 664
adres e-mail: womarta74@gmail.com

GABINET

Gabinet otwarty jest codziennie.
Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Adres gabinetu
Koszalin, ul. Asnyka 15/4

Dojazd

Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.