O nas

Wspólnie prowadzimy treningi interpersonalne, treningi i warsztaty umiejętności psychologicznych i społecznych dla studentów, nauczycieli, pedagogów oraz firm.

Od wielu lat nieprzerwanie prowadzimy grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży oraz grupy psychoedykacyjne dla młodzieży i rodziców, m.in. Szkoła dla Rodziców, Trening Zastępowania Agresji.

Od kilkunastu lat organizujemy i prowadzimy obozy socjoterapeutyczne i rozwojowe dla dzieci, młodzieży oraz rodzin.

Ponad 20 lat temu byłyśmy inicjatorkami powstania w Koszalinie Oddziału Towarzystwa Pomocy Młodzieży – ogólnopolskiej organizacji założonej przez Profesor Marię Łopatkową.

Kilka lat później utworzyłyśmy Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” – samodzielną organizację pozarządową świadczącą kompleksową pomoc młodzieży i rodzinom. Przez wiele lat kierowałyśmy jej działaniami, tworzyłyśmy i realizowałyśmy programy profilaktyczne i edukacyjne. Stowarzyszenie działa do dziś, kierowane przez kolejne pokolenia społeczników – entuzjastów.

Ważna dla nas była i pozostaje nadal kompleksowość działań. Współpracujemy z całym środowiskiem, w którym przebywa dziecko i jego rodzina – z przedszkolem, szkołą, grupami rówieśniczymi, kuratorami…

Naszą ofertę dostosowujemy do aktualnych potrzeb odbiorców nieustannie doskonaląc swój warsztat pracy.

Violetta Południak – Jestem psychologiem, terapeutą rodzinnym, małżeństw i par, socjoterapeutą (posiadam certyfikat Socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – rekomendacja nr 13 – upoważniający do prowadzenia i superwizowania socjoterapii). Jestem trenerem II – go stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (numer rekomendacji 197) i trenerem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (numer rekomendacji 18). Jestem mediatorem (numer rekomendacji 61). Jestem biegłym sądowym z zakresu psychologii.

Od 25 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami; specjalizuję się w terapii rodzin oraz terapii par i małżeństw.

Ukończyłam Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna, Podyplomowe Studia Socjoterapii na Uniwersytecie Warszawskim oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Psychoterapii.

Ważniejsze szkolenia własne:

 • Terapia rodzin; Polski Instytut Ericksonowski Poznań
 • Szkoła dla Rodziców wg metody A. Faber, E. Mazlish (część I, II, III); CMPPP MEN, Warszawa
 • Wykorzystywanie seksualne: perspektywa ofiary i sprawcy; RODK, Koszalin
 • Diagnoza kliniczna DSM-IV; Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa
 • Psychoterapia pacjentów z natręctwami; Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
 • Zaburzenia jedzenia – diagnoza i terapia; CMPPP MEN, Warszawa
 • Trening Zastępowania Agresji; NODN Sophia, Starachowice;
 • Szkolenie dla mediatorów; Polskie Centrum Mediacji, Warszawa
 • Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej – diagnoza psychologiczna; Centrum CBT, Warszawa
 • Diagnoza i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej; Pracownia Pomocy Psychologicznej, Sopot
 • Systemowa terapia rodzin. Terapia par i małżeństw; kurs zaawansowany, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań
 • Leadership Enhancement Program; Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Warszawa
 • Diagnoza dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny; dr A. Widera – Wysoczańska, Koszalin
 • Techniki diagnozujące przemoc seksualną, dr A. Widera – Wysoczańska, Koszalin
 • Wsparcie wobec dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego opiekuna po ujawnieniu przemocy – dr A. Widera – Wysoczańska, Koszalin

Marta Wołoszyn – Jestem psychologiem, socjologiem, socjoterapeutą (posiadam Certyfikat Socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – rekomendacja nr 42 – upoważniający do prowadzenia i suprewizowania socjoterapii). Jestem licencjonowanym trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (numer rekomendacji I 54) i trenerem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (numer rekomendacji 17). Jestem biegłym sądowym z zakresu pedagogiki.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą. Pracuję także z całą rodziną oraz otoczeniem społecznym dzieci i młodzieży.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja: psychologia kliniczna oraz socjologii na Uniwersytecie Szczecińskim,  specjalizacja: problemy niedostosowania społecznego.

Ważniejsze szkolenia własne:

 • Studium Specjalne Socjoterapii; Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków GESTALT, Kraków
 • Kurs dla wychowawców kolonijnych; Kurs dla kierowników Wypoczynku; Prywatne Centrum Edukacyjne, Koszalin
 • Szkoła Trenerów Psychologicznego Treningu Grupowego; PTP, Pracownia JAC, Warszawa
 • Techniki negocjacji. Rozpoznawanie potrzeb; Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Warszawa
 • Psychoedukacja Seksualna i Profilaktyka HIV/AIDS; Stołeczna PPP TOP, SPiT „Młodzi – Młodym”, Koszalin
 • Prowadzenie grup w ambulatoryjnym systemie pomocy osobom uzależnionym; Biuro ds. Narkomanii, Warszawa
 • Szkoła dla Rodziców wg metody A. Faber, E. Mazlish (część I i III); CMPPP MEN, Warszawa
 • Wykorzystywanie seksualne: perspektywa ofiary i sprawcy; RODK, Koszalin
 • Diagnoza kliniczna DSM-IV; Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa
 • Psychoterapia pacjentów z natręctwami; Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
 • Trening Zastępowania Agresji; NODN Sophia, Starachowice
 • Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej – diagnoza psychologiczna; Centrum CBT, Warszawa
 • Diagnoza i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej; Pracownia Pomocy Psychologicznej, Sopot
 • Diagnoza dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny; dr A. Widera – Wysoczańska, Koszalin
 • Techniki diagnozujące przemoc seksualną; dr A. Widera – Wysoczańska, Koszalin
 • Wsparcie wobec dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego opiekuna po ujawnieniu przemocy; dr A. Widera – Wysoczańska, Koszalin

KONTAKT

Violetta Południak
Telefon komórkowy:
+48 501 640 467
adres e-mail: vp.gab.psych@interia.pl

Marta Wołoszyn
Telefon komórkowy:
+48 502 103 664
adres e-mail: womarta74@gmail.com

GABINET

Gabinet otwarty jest codziennie.
Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Adres gabinetu
Koszalin, ul. Asnyka 15/4

Dojazd

Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.