Rekomendacje i Certyfikaty

REKOMENDACJE

„Pani Marta Wołoszyn prowadziła dla działu medycznego NUK MedicPro szkolenia dotyczące komunikacji interpersonalnej. Uczestnikami byli przedstawiciele medyczni, pracownicy logistyki oraz kierownicy regionalni… Pani Marta Wołoszyn z niezwykłą uważnością i poszanowaniem godności i potrzeb uczestników zadbała o realizację treści, które były ważne dla kierownictwa firmy. Polecamy Panią Martę jako osobę kompetentną do prowadzenia szkoleń dla wszelkich instytucji gospodarczych”.

Radek Król – Head of Team NUK MedicPro

Panie Marta Wołoszyn i Violetta Południak były realizatorami projektu „Zielona Szkoła dla Rodzin Zastępczych” realizowanego w 2009 roku przez PCPR w Koszalinie. Pani Violetta była odpowiedzialna za bezpośrednią pracę z rodzicami i realizację programu zajęć psychoedukacyjnych „Szkoła dla Rodziców”… Pani Marta zorganizowała wyjazd i pełniła funkcję kierownika obozu… Obie Panie doskonale wywiązały się ze swoich obowiązków… Są osobami komunikatywnymi, życzliwymi, odpowiedzialnymi. Podchodzą do swojej pracy z pasją i zaangażowaniem…

Mirosława Zielony – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Pani Marta Wołoszyn prowadziła dla naszego działu Baby Secure szkolenia dotyczące budowania i zarządzania zespołem. Uczestnikami byli kierownicy działów promocji i sprzedarzy, pracownicy obsługi klienta biznesowego… Rekomendujemy współpracę z Panią Martą z przekonaniem, że może ona budować program dostosowany do potrzeb konkretnej firmy. Cechuje ją profesjonalizm…

Artur Niedziułka – z-ca dyrektora ds handlowych

Pani Violetta Południak i Pani Marta Wołoszyn brały udział w 2010 roku w realizacji projektu „Rodziny bez barier” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach priorytetu VII POKL… Pełniły funkcję specjalisty poradnictwa rodzinnego w zakresie przemocy seksualnej… Są to osoby bardzo dobrze przygotowane merytorycznie do pracy w zakresie pomocy osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej oraz z osobami stosującymi przemoc seksualną. Posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie…

Mirosława Zielony – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Pani Marta Wołoszyn w 2010 roku była jednym z realizatorów „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”… Pani Marta w sposób profesjonalny realizowała powierzone jej zadania. Jest osobą solidną i zdyscyplinowaną, godną zaufania”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie

Pani Violetta Południak w ramach realizacji zadania publicznego „Wzorowi w pracy, niezbędni w środowisku” … współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biesiekierzu… Zleconą pracę wykonała z należytą starannością… Znakomicie sprawdziła się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego podejścia do każdego uczestnika, jak i pracy zespołowej…

Karina Gębal – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu

Panie Violetta Południak i Marta Wołoszyn prowadziły zajęcia dla nauczycieli naszej szkoły pt. Trening Umiejętności Wychowawczych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zadowoleniem ze strony nauczycieli i dyrekcji szkoły”.

Bożena Sobkowiak – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie miał przyjemność nawiązać współpracę z Panią Violettą Południak. W roku 2009 – 2010 świadczone były usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego, terapii psychologicznej, rodzinnej i psychospołecznej w ramach projektu „Asystent rodzinny – profesjonalny przyjaciel rodziny” oraz „Pomocna dłoń plus”… Pani Violetta Południak realizuje zlecone zadania w sposób rzetelny, profesjonalny i na tej podstawie rekomenduję usługi świadczone przez w.w.

Genowefa Pelikan – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie

Panie Violetta Południak i Marta Wołoszyn prowadziły 30-godzinne szkolenie dla zespołów interdyscyplinarnych „Podstawy Interwencji Kryzysowej” …Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym

Danuta Raniowska – komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Urząd Miejski w Połczynie – Zdroju

Pani Marta Wołoszyn prowadziła dla naszego działu NUK szkolenie dotyczące radzenia sobie ze stresem. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy działu obsługi klienta i regionalni przedstawiciele handlowi… Bardzo wysoko oceniamy stronę moralno – etyczną prowadzonego szkolenia i polecamy Panią Martę jako rzetelnego trenera do prowadzenia szkoleń.

Radek Król – Head of Nuk MedicPro

… Gmina Połczyn – Zdrój w ostatnich latach realizowała szereg projektów w obszarze eduakcji i integracji społecznej finansowanych ze środków EFS… W dwóch projektach tj. „Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą – programy rozwojowe dla szkół z terenu gminy Połczyn – Zdrój” oraz „Rewitalizacja społeczna miasta Połczyn – Zdrój” gmina realizację zadań: warsztaty i opieka psychologiczna zleciła Pani Violetcie Południak. Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz zaangażowanie w pracę przyczyniło się do powodzenia w osiągnięciu celów założonych w obu projektach. Pani Violetta Południak jest cennym i niezawodnym partnerem przy realizacji zadań związanych z opieką psychologiczną, zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych…

Mirosław Pierz – zastępca burmistrza Połczyna – Zdroju

CERTYFIKATY

Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomenduje Violettę Południak jako trenera kompetentnego w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych. Numer rekomendacji 197. Warszawa, 29.05.1996

Polskie Towarzystwo Psychologiczne – REKOMENDACJA I STOPNIA – Marta Wołoszyn – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Numer rekomendacji I 54. Warszawa, 22.05.2002

CERTYFIKAT jakości szkoleń STOP I stopnia – numer 17 – Pani Marta Wołoszyn posiada wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane od trenerki, członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, wyszczególnione w Liście Kompetencji. W swojej pracy szkoleniowej kieruje się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etycznym. Warszawa, 2002

CERTYFIKAT jakości szkoleń STOP I stopnia – numer 18 – Pani Violetta Południak posiada wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane od trenerki, członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, wyszczególnione w Liście Kompetencji. W swojej pracy szkoleniowej kieruje się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etycznym. Warszawa, 2002

DYPLOM nr 61/2003 Polskie Centrum Mediacji – Pani Violetta Południak ukończyła szkolenie dla mediatorów zgodnie ze standardami przewidzianymi do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. Warszawa 23.11.2003

CERTYFIKAT SOCJOTERAPEUTY dla Pani Violetty Południak – numer 13 – wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w uznaniu kompetencji do prowadzenia i superwizowania socjoterapii. Warszawa 15.06.2011

CERTYFIKAT SOCJOTERAPEUTY dla Pani Marty Wołoszyn – numer 41 – wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w uznaniu kompetencji do prowadzenia i superwizowania socjoterapii. Warszawa 21.03.2012

KONTAKT

Violetta Południak
Telefon komórkowy:
+48 501 640 467
adres e-mail: vp.gab.psych@interia.pl

Marta Wołoszyn
Telefon komórkowy:
+48 502 103 664
adres e-mail: womarta74@gmail.com

GABINET

Gabinet otwarty jest codziennie.
Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Adres gabinetu
Koszalin, ul. Asnyka 15/4

Dojazd

Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.